Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  

 
 

 

 

  

 

SmartDrugstore Hybrid เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ร้านยาที่รองรับทั้งขายปลีกและขายส่ง  เนื่องด้วยร้านยาที่ใช้ซอฟต์แวร์ SmartDrugstore มาตรฐานมีการเพิ่มธุรกิจการขายส่งเข้ามาทำให้ระบบที่ใช้งานอยู่ไม่รองรับ  ดังนั้น เพื่อให้ร้านยามีระบบซอฟต์แวร์ที่คุ้นเคยและใช้งานง่ายเช่นเดิม มีฟังก์ชั่นสำหรับขายส่งเข้ามา จึงได้เกิด SmartDrugstore Hybrid หมายถึงมีฟังก์ชั่นรองรับท้ังสองระบบคือ ขายปลีกและขายส่งอยู่ในตัวเดียวกัน  ทำให้การขายสะดวก รวดเร็ว แต่ยังคงไว้ซึ่งระบบอื่นๆ ที่เจ้าของร้านยาและพนักงานคุ้นเคยมานานปีเช่นเดิม ......หากร้านยาที่เคยใช้ SmartDrugstore มาตรฐาน ต้องการอัพเกรดมาเป็น SmartDrugstore Hybrid ก็สามารถทำได้ทันที รายการยาสามารถนำมาใช้งานต่อได้เลย รายชื่อลูกค้าสามารถนำมาใช้งานต่อได้เลย ฟังกชั่นใหม่สำหรับขายส่ง เช่น พิมพ์ใบส่งสินค้า / พิมพ์ที่อยู่จัดส่งติดกล่อง / พิมพ์รายงานขายส่ง / รายการยาและสินค้าที่เคยสั่งซื้อจากลูกค้า / ค้างชำระ / ฯลฯ

 

ระบบแบ่งกันเป็น 2 หน้าคือ ขายปลีก และขายสง  ขายปลีกระบบที่คุ้นเคยเหมือน SmartDrugstore และหน้าขายส่งจะมีฟังก์ชั่นสนับสนุนการทำงาน

รายการขายส่ง - เป็นรายงานการขายส่งในแต่ละวัน หรือ ช่วงเวลา

รายชื่อขายส่ง - เป็นรายชื่อลูกค้าที่ขายส่ง หรือสาขาที่ต้องการจะส่งยาและสินค้าให้

ค้างชำระ - ยอดค้างชำระของแต่ละวัน และ ช่วงเวลา

พิมพ์ที่อยู่ - สามารถพิมพ์ที่อยู่แบบ A4 และ A5 ติดกล่องพัสดุได้ทันที

Re-Order - คือเลือก Order เก่ามาออกใหม่ ทำให้สะดวก รวดเร็วที่ไม่ต้องคีย์รายการซ้ำๆ 

Package - ชุดรายการยาและสินค้าที่สร้างเป็นชุดๆไว้สำหรับเลือกมาออก Order ทำให้สะดวก รวดเร็ว สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบบางรายการออกได้ตามความต้องการ

ประวัติการซื้อ - ประวัติการขายส่งของลูกค้าแต่ละราย ในแต่ละวัน และช่วงเวลา

Email -  เปิดอีเมล์เพื่อส่งใบ Oder หรือ ส่งข่าวแจ้งลูกค้าว่าจัดของเสร็จและส่งของไปให้แล้ว สามารถกำหนดเปิดกับอีเมล์ที่นิยมทั่วไปเช่น Gmail, Hotmail, Yahoo ได้

 

 * Package - ชุดรายการยาและสินค้าที่สร้างเป็นชุดๆไว้สำหรับเลือกมาออก Order ทำให้สะดวก รวดเร็ว สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบบางรายการออกได้ตามความต้องการ

* รายชื่อขายส่ง - เป็นรายชื่อลูกค้าที่ขายส่ง หรือสาขาที่ต้องการจะส่งยาและสินค้าให้

* Re-Order - คือเลือก Order เก่ามาออกใหม่ ทำให้สะดวก รวดเร็วที่ไม่ต้องคีย์รายการซ้ำๆ 

 

 

 

 
 


© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020