WorldMedic Drugstore Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 software@worldmedic.com

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartDrugstore Pscr

 

SmartDrugstore Pscr

ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยา รับใบสั่งยาจากคลินิกและโรงพยาบาล ออกแบบสำหรับร้านยาคุณภาพ ร้านยาทั่วไป


รายละเอียดของซอฟต์แวร์

 

หน้าร้าน

    

หน้าร้าน   ประกอบได้ด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ส่วนการขายหลัก และ ส่วนสนับสนุนการขาย

            ส่วนการขายหลัก ประกอบด้วย

1. เลขที่บิลการขาย    2. ข้อมูลลูกค้า

 

       รหัสลูกค้า (กดปุ่มด้านข้างเพื่อดูรหัสและชื่อลูกค้า)

       ชื่อ นามสกุล

       ซื้อสินค้าในราคา ( ปรับเปลี่ยนได้ที่หน้า “ลูกค้า” ตามประเภทลูกค้า )

       ยอดซื้อรวม  แสดงยอดซื้อของลูกค้าแต่ละรายเพื่อประกอบการขายและจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า

       ครั้งล่าสุด  แสดงวันที่ที่ลูกค้าคนนี้ซื้อครั้งล่าสุด เพื่อติดตามการซื้อและเป็นข้อมูลของผู้ขาย ตลอดจนการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงลูกค้า

 

3. ข้อมูลการเก็บเงิน

       การชำระด้วย เงินสด  บัตรสมาร์ทเพริ์ส และ บัตรเครดิต (เพิ่มเติมใหม่ ใส่ยอดเงินที่รูปธนบัตร)

 

 

       ในส่วนของการชำระเงิน  เป็นส่วนที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อรองรับการรับเงินทั้ง กรณีเงินสด  บัตรสมาร์ทเพิรส์  บัตรเครดิต  เมื่อกด  F12  แล้วซอฟต์แวร์จะแสดงหน้าต่างนี้เพื่อให้ใส่รหัสพนักงาน ดังรูปภาพ (ในกรณีที่พนักงานสามารถขายเครื่องไหนก็ได้) พร้อมทั้งแสดงยอดเงินที่ต้องชำระ ในช่อง “ เงินสด”  หากชำระด้วยเงินสด  ให้คีย์ยอดเงินที่รับจากลูกค้าที่ช่อง “เงินสด” ได้ทันที กด Enter ต่อเพื่อแสดงเงินทอน และลิ้นชักเปิดออกมา กด Enter ต่อเพื่อเสร็จสิ้นการขายของลูกค้ารายนั้น  หรือหากต้องการรับการชำระด้วย บัตรสมาร์ทเพริส์ ให้  กด S  จำนวนเงินใน “เงินสด” จะโอนมายังช่องจำนวนเงินของบัตร สมาร์ทเพิรส์ทันที  หากเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทเพิรส์ ให้ท่านนำบัตรมาที่เครื่องอ่าน เมื่อเครื่องอ่านและตัดยอดเงินจากบัตรแล้วจะส่งสัญญานกลับมายังซอฟต์แวร์ว่าได้ทำการตัดบัตรแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นการชำระ หรือหากลูกค้าต้องการชำระด้วยบัตรเครดิต ให้ กด C  จำนวนเงินในช่องเงินสด จะโอนมายังช่อง จำนวนเงินของบัตรเครดิต  และให้นำบัตรเครดิตอ่านที่เครื่องอ่าน เครื่องจะส่งสัญญานกลับมายังซอฟต์แวร์แสดงรหัส ชื่อบัตร เลขที่บัตร และ ประเภทบัตร และทำการเช็คยอดเงินกับธนาคารโดยอัตโนมัติ  หากผ่านก็จะแสดงว่า ซอฟต์แวร์ได้ทำการตัดบัตรเครดิตของท่านแล้ว  เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระ  หรือหากลูกค้ายังต้องการเลือกสินค้าหรือยาต่อ  หรือยังไม่พร้อมชำระเงิน  ให้ กด ESC เพื่อปิดหน้าต่างนี้  และหากต้องการชำระเงินใหม่ก็สามารถ กด F12  เพื่อแสดงหน้าต่างชำระเงินได้

        ในกรณีที่ลูกค้าต้องการชำระเงินทั้ง 2 ประเภท คือ เงินสดและบัตรเครดิต พร้อมกัน เหตุผลอาจเนื่องจากเงินสดไม่พอ จึงต้องการจ่ายด้วยบัตรเครดิตร่วมด้วย  ผู้ขายสามารถรับการชำระเงินได้โดย  กรอกจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดในช่องเงินสด หากจำนวนเงินที่กรอกเข้าไปน้อยกว่ายอดรวมที่ต้องชำระ  ระบบจะสลับมาที่ช่องของบัตรเครดิตให้โดยอัตโนมัติ  ให้ท่านใช้บัตรเครดิตรูดกับเครื่องอ่านบัตรเครดิต พร้อมทั้งใส่จำนวนเงิน  กด Enter เพื่อปิดการขาย หรือ หากร้านของท่านไม่มีเครื่องรูดบัตรเครดิตแบบออนไลน์ ก็สามารถใช้การรูดสลิปบัตรออกมาก่อนแล้วจึงกรอกยอดตัวเลขที่จ่ายด้วยบัตรเครดิตก็ได้เช่นกัน 

 

 

4. ข้อมูลยา

    รหัสสินค้า (กดปุ่มด้านข้างเพื่อดูรายการทั้งหมด)  ผู้ใช้สามารถกำหนดให้เคอร์เซอร์ชี้ที่ช่องใดก่อนก็ได้  ปกติซอฟต์แวร์จะกำหนดให้ชี้ที่ รหัสสินค้า เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกในการใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ด เพื่อความรวดเร็ว หากไม่ได้ใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ด ก็ให้กด Tab เพื่อให้เคอร์เซอร์เลื่อนมายังช่องถัดไป   แต่หากผู้ใช้ต้องการให้เคอร์เซอร์มาเริ่มต้นที่ช่องชื่อทางการค้า ก็สามารถทำได้โดยเข้าไปกำหนดที่หมวด “ ตั้งค่า” ดังรูป

 

หมายเหตุ   POS Express  หมายถึง การขายแบบเร็ว(มีวิดีโอช่วยสอนในหมวด Training) ระบบจะใส่จำนวนให้ 1 หน่วยเพื่อทำให้การขายรวดเร็ว  และ หากมีการซื้อสินค้าเดียวกันหลายชิ้นก็สามารถยิงบาร์โค้ดเท่ากับจำนวนสินค้า ระบบจะเพิ่มจำนวนสินค้าเดียวกันให้โดยอัตโนมัติ

  • หมดอายุ แสดงวันหมดอายุของสินค้า
  • บาร์โค้ด แสดงบาร์โค้ดของสินค้าตามรหัสที่ตั้ง หรือกรณีที่ต้องการดึงบาร์โค้ดจากบรรจุภัณฑ์ก็ให้ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่านจากบรรจุภัณฑ์เช่น กล่องยา ขวดยา หรือ แผงยา เพื่อดึงเอารหัสมาแสดงในซอฟต์แวร์   ปกติบาร์โค้ดจะแสดงตามรหัสสินค้า
  • ชื่อทางการค้า (Trade Name) / ชื่อสามัญทางยา (Generic Name)
  • กลุ่มสินค้า ในกรณีที่ผู้ขายจำชื่อยาไม่ได้ สามารถเลือกกลุ่มยาได้ ซึ่งซอฟต์แวร์จะแสดงรายการยาที่มีอยู่ในกลุ่มนี้มาให้ทั้งหมด ผู้ขายเพียงเลือกชื่อยาเท่านั้น มีประโยชน์สำหรับผู้ช่วยร้านยา ที่ไม่ใช่เภสัชกร หรือบุคลากรอื่นๆ  เช่น กลุ่มยาแก้ไข, กลุ่มยาแก้ท้องร่วง เป็นต้น
  • สถานที่เก็บ ช่วยให้หยิบยาหรือสินค้าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังพัฒนาไปสู่ระบบ Planograms ได้ด้วย
  • จำนวนที่มี (เหลือในคลังยา)
  • จำนวนซื้อ, หน่วยสินค้า, ราคา/หน่วย ซอฟต์แวร์จะไม่อนุญาตให้ขายในกรณีที่ราคาขายต่ำกว่าทุนที่กำหนดไว้
  • เป็นเงิน

 

5. ปุ่มบันทึกการขาย และ เริ่มรายการใหม่ (F9)

            ปกติการเลือกลูกค้าขึ้นมาทำรายการใหม่ก็จะเป็นการบันทึกการขายโดยอัตโนมัติแล้ว  ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องทำการกดปุ่มบันทึกการขายทุกครั้ง  แต่หากกรณีที่มีรายการขายเป็นจำนวนมากกับลูกค้าแต่ละรายและผู้ขายเกรงว่าจะเกิดการสูญหายข้อมูล เช่น ไฟดับ  อาจทำการบันทึกการขายไว้ก่อนได้   ส่วนเริ่มรายการใหม่หมายถึง การเริ่มทำรายการขายใหม่ข้อมูลเก่าที่ค้างจะถูกลบทิ้ง สามารถใช้   Hot Key โดยกด  F9  ได้

 

สรุปรายงานการขาย

         ด้านล่างสุดของหมวดหน้าร้าน จะแสดงสรุปรายงานการขาย ดังนี้

จำนวนการขายประจำวัน    หมายถึง  จำนวนรายการทั้งหมดที่ขายต่อวัน

ยอดขายประจำวัน               หมายถึง  ยอดขายรวมทั้งหมดต่อวัน

ยอดเงินสด                           หมายถึง  ยอดขายที่เป็นเงินสด

ยอดบัตรสมาร์ทเพิร์ส          หมายถึง  ยอดขายที่เป็นบัตรสมาร์ทเพิร์ส

ยอดบัตรเครดิต                    หมายถึง  ยอดขายที่เป็นบัตรเครดิต

 

หมายเหตุ   หากไม่ต้องการแสดงสรุปรายงานการขายที่หน้าร้าน สามารถกำหนดได้ที่หมวด “ตั้งค่า”

 

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่น Prsc

 

เพิ่มวิธีใช้ยาสำหรับยาแต่ละตัวให้มีวิธีใช้มากกว่า  1 วิธีให้เลือก ซึ่งจะทำให้เภสัชกร สะดวก และรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลามาแก้ไขเปลียนแปลงให้เสียเวลา เช่น วิธีใช้สำหรับผู้ใหญ๋  คนสูงอายุ  เด็ก ฯลฯ หรือ ตั้งตามความแรงของอาการโรคได้  หรือแยกตามขนาดของยาได้เช่นกัน

 

ฉลากยาเปล่าหลายภาษา โดยมุ่งเน้นให้ร้านยาให้บริการกับลูกค้าชาวตา่งประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เช่น พม่า   เขมร  ลาว  และนอกจากนี้  บางแห่งยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก เช่น นักท่องเที่ยวชาวจีน  รัสเซีย ญี่ปุ่น  อาหรับ  ท่านสามารถพิมพ์ฉลากยาเปล่าเหล่านี้แยกเป็นแต่ละภาษา สำหรับเขียนและเลือกติดยาที่ลูกค้าเหล่านีัมาซื้อ  โดยตัดปัญหาเรื่องภาษาออกไป เพราะมีภาษาไทยกำกับทุกส่วน ทำให้เภสัชกร มั่นใจในการเลือกใช้ และจะทำให้มีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริการที่ดียิ่งขึ้น  โดยฉลากยาสามารถพิมพ์ออกเป็นกระดาษเปล่าขนาด A4 ทั่วไปด้วยเครือ่งพิมพ์เลเซอร์ หรือ ฉลากสติกเกอร์ยาด้วยเดรื่องพิมพ์ฉลากยาก็ทำได้

 

เพิ่มรายงานสินค้าคงคลัง  สินค้าถึงจุดสั่งซื้อ สินค้าใกล้หมอาุย  สินค้าหมดอายุ   ซึ่งรุ่นเก่า หากต้องการดูรายงานเหล่านี้ต้องเปิด SmartReport  แต่ตอนนี้มีอยู่ในคลังสินค้า พร้อมเปิดได้ทันที และสามารถพิมพ์ออกเพื่อสั่งซื้อหรือ Export Excel เพื่อนำไปต่อในคอมพิวเตอร์ได้

 

การชำระเงินจะง่ายยิ่งกว่าเดิม เนื่องจากท่านสามารถกดที่รูปธนบัตรเพื่อรับการชำระเงินได้ทันที จำนวนเงินรับจะแสดงเท่ากับมูลค่าของธนบัตร หากกดซ้ำ ก็จะบวกเพิ่มให้ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาคีย์ตัวเลขให้เสียเวลา ยิ่งใช้จอทัชสกรีน ยิ่งทำให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

เพิ่มเติมระบบการติดต่อสนับสนุนการใช้งาน และ การเลือกสั่งซื้อสินค้าออนไลน์  อันจะทำให้ท่านสะดวก สบายในการบริหารจัดการธุรกิจของท่าน ในราคาที่ท่านสามารถเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้้อได้  โดยสินค้าจะได้จากยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ที่มีราคาไม่สูงมาก และลดตามจำนวนที่สั่งซื้อ  ทำให้บริการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น